Skip to main content

FORMS

BOOKS

BULLETIN

2020

2022

2023

SLIDES

2020


2021

2022

2023

MyExpert

GUIDELINES DATE
CARTA ALIR PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN COE, COR, IG, FG DAN PELANTIKAN PR DAN AR DI COE, COR, FG DAN IG  07 AUGUST 2022
GARIS PANDUAN KRITERIA PENUBUHAN DAN PELAKSANAAN ‘FOCUS GROUP’ (FG), ‘CENTER OF RESEARCH’ (COR), ‘CENTER OF EXCELLENCE’ (COE) DAN PROSES KERJA PELANTIKAN AHLI DI BAWAH FG, COR, COE DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 29 MARCH 2016
CARTA ALIR PROSES KERJA PELANTIKAN PENYELIDIK UTAMA (PR) DAN PENYELIDIK BERSEKUTU (AR) BAGI FG, COR DAN COE DALAM SISTEM MY EXPERT UTHM 29 MARCH 2016 
PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN KRITERIA PENUBUHAN DAN PELAKSANAAN ‘FOCUS GROUP’ (FG), CENTER OF RESEARCH’ (COR), ‘CENTER OF EXCELLENCE’ (COE) DAN PROSES KERJA PELANTIKAN AHLI DI BAWAH FG, COR, COE DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 08 NOVEMBER 2017 

LANTIKAN PENYELIDIK BERSEKUTU INDUSTRI (IAR) DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM):

 21 AUGUST 2018
GARIS PANDUAN KRITERIA PENUBUHAN DAN PELAKSANAAN PELANTIKAN KUMPULAN FOKUS (FG) , KUMPULAN INTEGRASI (IG), PUSAT PENYELIDIKAN (COR), PUSAT KECEMERLANGAN (COE) DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 21 OCTOBER 2020 
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PUSAT PENYELIDIKAN (COR) DAN KUMPULAN FOKUS (FG) DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 25 APRIL 2021 
GARIS PANDUAN SKIM PINJAMAN PEMBELIAN ASET PENYELIDIKAN TANPA FAEDAH (SPAP) SEPTEMBER 2021 
GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN INSTITUT BERKAITAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 06 MAC 2022 
 CARTA ALIR PROSES KERJA PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PEMBELIAN 21 AUGUST 2022